شش تکنیک برای عکاسی پرتره زیر نور طبیعی

شش تکنیک برای عکاسی پرتره زیر نور طبیعی

شش تکنیک برای عکاسی پرتره زیر نور طبیعی

1 .وقتی که شما عکس پرتره می گیرید بزرگنمایی معمولی، کافی و مناسب است ولی لنز های بلند عکس های جذاب تری به شما می  دهند، همین طور اگر شما با سرعت شاتر پایین با میزان نور موجود عکاسی می کنید استفاده از سه پایه مفید خواهد بود. قبل از زدن فالش برای داشتن نور مناسب و بیشتر در عکس خود از یک رفلکتور استفاده کنید و اگر روشنایی محل عکاسی بیش از اندازه باشد می توان با آویزان کردن توری از پنجره نور اتاق را میزان کرد. در نهایت باید توجه داشته باشید که توری رنگی نباشد چرا که اثر آن روی عکس  شما مشخص خواهد بود

 

2 .روزهای ابری که این روز ها به وفور یافت می شوند، برای عکاسی پرتره ایده آل هستند چون در این روزها نور به صورت پخش  شده می باشد و اگر در داخل ساختمان جایی که پنجره و یا محلی برای ورود نور وجود دارد عکس می گیرید سعی کنید که در مسیر مستقیم نور قرار نگیرید و شیشه ها را تمیز کنید چرا که شیشه کثیف باعث می شوند نور کمتری به عکس برسد .

 

3 .اگر متوجه شدید که نور آفتاب باعث ایجاد سایه زیر بینی یا چانه مدل شما می شود برای اضافه کردن نور در جاهایی که سایه وجود دارد از رفلکتور استفاده کنید و یا اگر در داخل ساختمان عکاسی می کنید مدلتان را تا حد ممکن به سمت داخل اتاق و دور از پنجره راهنمایی کنید.

 

4 .در زمان عکس گرفتن در داخل خانه، مد نوردهی را روی پنجره تنظیم نکنید چرا که همان اثر برف را بر روی دوربین خواهد داشت.  پنجره باعث می شود که دوربین، منظره را بیش از حد واقعی روشن دیده و در نتیجه صورت مدل شما در معرض نور کمتری قرارگیرد.  هر چند به سادگی با تنظیم نورسنجی روی صورت مدل، هیچ مشکلی نخواهید داشت. از قسمت تنظیمات تعادل رنگ سفید سایه (Shade ) یا ابر(Cloud )را اعمال کنید تا به عکستان مالیمت و گرمی بیشتری بدهید

5 .چشم ها بایستی کاملا براق و تیز به نظر برسند و همینطور برای این که قسمت جلویی صورت توجه بیشتری را به خود جلب کند باید چشم ها بایستی کامالا در معرض نور قرار بگیرد. به سادگی می توانید از مدل تماضا کنید تا به آرامی صورتش را در زوایای مختلف کج کند در این صورت قسمت های بیشتر یا کمتری در معرض نور قرار می گیرند. همچنین می توانید جاهای مختلف اتاق را با دوربینتان برای یافتن موقعیت مناسب امتحان کنید

 

6 .مدل خود را با زاویه 15 درجه نسبت به جهتی که نور می تابد بنشانید. همچنین می توانید در زوایای مختلف عکاسی کنید. برای داشتن عکس های جالب بیشتر می توانید نیمی از مدل را نورپردازی کنید یا شکل او را با عکسی سیلوئت به تصویر بکشید